DE INCASSO STICKER

Uit de praktijk zijn wij gekomen tot de in het oog springende "incasso-sticker"©, welke uiteraard tegen een geringe vergoeding, alléén onze klanten kunnen verkrijgen in rollen van 100 stuks. Door deze sticker laat u de debiteur zien dat uw geduld op is. Van uw openstaande debiteuren gaat 70% alsnog tot betaling over.

Bestel nu een rol incasso-stickers.

Honorarium juridisch advies:
Voor het geven van juridisch advies op maat hanteren wij een uurtarief. Dit "juridisch maatwerk" omvat onder meer het opstellen van overeenkomsten, huurcontracten, algemene voorwaarden e.d. U kunt ook bij ons terecht voor bijstand en adviezen inzake bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, huurgeschillen, contractbreuk etc. Ook bij contractwerk kan een vast honorarium/vergoeding worden afgesproken.
Om te kunnen bepalen of het bieden van weerstand lonend kan zijn, wordt vooraf altijd een duidelijke inschatting gemaakt van de te verwachten kosten indien het tot een procedure mocht komen. Zo kunt u beoordelen of het voor u lonend is om een zaak door te zetten of niet. U kunt dus niet achteraf worden geconfronteerd met hoge declaraties. Daarnaast geldt ook hier: verschotten worden zonder enige opslag doorberekend.