UW DEBITEUREN BETER BEHEREN?

Als uw klanten laat of helemaal niet betalen gaat dat ten kosten van uw liquiditeit en winst. Daarom is een goed debiteurenbeheer noodzakelijk. Vaak ontbreekt bij u de tijd om de debiteur te herinneren aan zijn betalingsplicht. Daardoor wordt het risico vergroot dat de betaling helemaal uitblijft.

Klarenbeek’s Incasso- & Adviesbureau neemt deze taak over. Na de uiterste betaaldatum wordt op uw briefpapier de debiteur herinnerd aan zijn betalingsplicht. Na 3 in toonzetting toenemende verzoeken tot betaling wordt telefonisch contact met de debiteur opgenomen en geïnventariseerd waarom zijn betaling uit blijft. Daarna wordt aan u bericht over de status en de te nemen incassomaatregelen. Bij u blijft de keuze omtrent het nemen van eventuele rechtsmaatregelen.

Deze activiteit wordt door ons gespecificeerd gedeclareerd op uurbasis. Afhankelijk van het aantal debiteuren bestaat ook de mogelijkheid om een vast maandelijks bedrag overeen te komen.