Onze tarieven

Het jaarlijks lidmaatschapsgeld ten bedrage van 50,- incl. BTW dient ter dekking van onze bureaukosten. Hiervoor krijgt u gratis incasso-advies. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden via onze digitale nieuwsbrief, waarin een actueel juridisch onderwerp wordt behandeld. Het lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar.

De incassokosten proberen wij in beginsel volledig te verhalen op uw debiteur. Deze berekenen wij daarvoor een opslag percentage over het bedrag van uw incasso-opdracht.
Indien wij geen succes hebben bij het incasseren van het gevorderde bedrag, dan brengen wij u in ieder geval géén incassokosten in rekening. Verschotten, zoals bijvoorbeeld het griffierecht van de rechtbank of de kosten voor bemoeienissen van een deurwaarder, worden zonder enige opslag doorberekend.