Doeltreffende werkwijze

Een zakelijke en correcte benadering van de casus, waarin een gefaseerde aanpak besloten ligt. Efficiënt worden hoofdzaken van bijzaken gescheiden, waardoor sneller een positief resultaat wordt bereikt.

Een persoonlijke benadering voorkomt onnodig lange communicatielijnen, hetgeen de kans op vertraging en op misverstanden uitsluit. En belangrijke beslissingen, zoals het al dan niet aanhangig maken van gerechtelijke procedures, worden uitsluitend genomen in nauw overleg met de opdrachtgever, na met deze diepgaand het voor en tegen te hebben besproken.

Maar vooral: géén tactloos optreden, wat een verstorend effect heeft op uw relatie en op uw zakelijk imago.