Juridisch Archief

In ons archief van nieuwsbrieven treft u een schat aan informatie aan. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat informatie in oudere nieuwsbrieven achterhaald kan zijn door veranderde regelgeving. In geval van twijfel kunt u met ons contact opnemen om de actuele status van de informatie te toetsen.

2014  

•Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november
•Het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst: wat mag wel en wat mag niet? En wat verandert er onder de Wet Werk en Zekerheid?


 Lees nieuwsbrief

•Kabinet bevordert doorstart onderneming na faillissement
•Waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer bij einde dienstverband


 Lees nieuwsbrief

•Ruime steun in de Eerste Kamer voor de Wet Werk en Zekerheid
•Meer bedenktijd voor consumenten


 Lees nieuwsbrief

•Nieuwe Europese regels voor consumenten
•Arbeid en alcohol


 Lees nieuwsbrief

•Collectief ontslag; nieuwe regels per 1 april 2014
•Wetten die per 1 april 2014 in werking treden


 Lees nieuwsbrief
2013  

• Formule ontslagvergoeding voor ambtenaren
•Mediation bij zieke werknemers


 Lees nieuwsbrief

• Nieuw: invorderingskosten bij betalingsachterstanden
• Sociaal akkoord uitgelicht


 Lees nieuwsbrief

• Onrustige tijden voor BV’s; nieuwe regeling tegenstrijdig belang
• Vergelijkende reclame


 Lees nieuwsbrief

• Heeft de zieke werknemer die weigert te re-integreren een loonaanspraak?
• Afspraak is afspraak


 Lees nieuwsbrief

• Vrije advocaatkeuze: een sigaar uit eigen doos?
• Telt een leer-/arbeidsovereenkomst mee in een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd?


 Lees nieuwsbrief

• Maak duidelijke afspraken in beëindigingsovereenkomst over boete bij overtreding relatiebeding
• De aansprakelijkheid van de moedervennootschap volgens artikel 2:403 BW


 Lees nieuwsbrief
2012  

• De Flex-BV, eenvoudiger en flexibeler of niets nieuws onder de zon?
• ZZP’er en ontslagvergunning


 Lees nieuwsbrief

• Wijziging aansprakelijkheid bestuurders
• Bijstand, terugvordering en letselschade


 Lees nieuwsbrief

• Incassokosten vanaf 1 juli 2012 gereguleerd
• Flexibilisering van het B.V.-recht


 Lees nieuwsbrief

• Het arbeidsrecht in het Lenteakkoord
• Vergoeding buitengerechtelijke kosten


 Lees nieuwsbrief

• Moet de notulist zich blauw schrijven?
• De crisis rechtvaardigt niet dat van de cao mag worden afgeweken ook al gaan de medewerkers akkoord


 Lees nieuwsbrief

• Anciënniteit
• 3 cm is ernstig


 Lees nieuwsbrief

• Telebankieren: handig maar zijn foutjes te repareren?
• De 'kleine lettertjes' van het contract


 Lees nieuwsbrief
• Wat gebeurt er met de ontslagvergoeding bij overlijden van de werknemer?
• Incasso ellende
 Lees nieuwsbrief

2011

 
• Overtreding relatiebeding via Linkedin
• De boete betalen en toch beter af!
 Lees nieuwsbrief
• Concurrentiebeding, het schriftelijkheidsvereiste
• Vreemdgaan ten tijde van huwelijk? Kijk uit!
 Lees nieuwsbrief
• Bestuurdersaansprakelijkheid en inschrijving KvK
• Opzegging arbeidsovereenkomst en wederindienstneming
 Lees nieuwsbrief
• Hoge vergoedingen afwijkend van de kantonrechtersformule
• Showroommodel: voorraad of niet?
 Lees nieuwsbrief
   

2010

 
• Bankkrediet en de ver(der)gaande onderzoeksplicht van de bank
• Wijziging van functie en concurrentiebeding
 Lees nieuwsbrief
• Nieuws over vakantiedagen
• Kennelijk onredelijk ontslag: de stand van zaken
 Lees nieuwsbrief
• Wijziging arbeidsvoorwaarden
• Smartengeld
 Lees nieuwsbrief
• Loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte
• Bestuurder heeft raadgevende stem, zelfs bij eigen ontslag
 Lees nieuwsbrief
• Vrije keuze advocaat en rechtsbijstandpolis.
• Ontslag en discriminatie.
 Lees nieuwsbrief
• Reïntegratiekosten verhaalbaar op verzekeraar
• Gecombineerde jaarrekening en aangifte kleine ondernemers
 Lees nieuwsbrief
   

2009

 
• De nieuwe kantonrechtersformule
• Bedrijfsongevallen bij ingeleende uitzendkrachten.
 Lees nieuwsbrief
• Reïntegratiekosten verhaalbaar op verzekeraar
• Gecombineerde jaarrekening en aangifte kleine ondernemers
 Lees nieuwsbrief
   

2008

 

• Wie betaalt de kleine verkeersboetes tijdens werktijd?
• Productaansprakelijkheid en bijsluiters
Lees nieuwsbrief

• Het verstrekken van leningen aan werknemers door werkgevers
• Vergoeding huishoudelijke hulp na ongeval
Lees nieuwsbrief

• Update concurrentiebeding
• Hoe zit het nu met domeinnamen?
Lees nieuwsbrief

• Zorgvuldig formuleren is de norm
• Mogelijke hobbels bij dienstverbanden voor bepaalde tijd
Lees nieuwsbrief

• Voldoet een product aan de verwachtingen?
• Bewijs van ziekte en tegengestelde medische oordelen
Lees nieuwsbrief

• De directie stelt zich niet aansprakelijk
• Opzegtermijn
Lees nieuwsbrief

• Concurrentiebeding in bedrijfsreglement rechtsgeldig geacht
• KvK niet aansprakelijk bij nalatigheid inschrijving
Lees nieuwsbrief

2007

 

• Als u zelfs de kleine lettertjes niet meer kunt lezen
• Grondexploitatiewet is aanstaande!
Lees nieuwsbrief

• Drugsgebruik in de privé-sfeer: ontslag op staande voet
• Een ontbonden BV als debiteur
Lees nieuwsbrief

• Mijn contractspartij is failliet. En nu?
• Openbare vennootschap vervangt vennootschap onder firma en maatschap
Lees nieuwsbrief

• Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen
• Respectloze overheid
Lees nieuwsbrief

• Distributieovereenkomst of agentuurovereenkomst?
• Ziek of niet? Second opinion van UWV wijkt voor oordeel van bedrijfsarts
Lees nieuwsbrief

• Nieuwe Arbeidstijdenwet per 1 april 2007
• Schuldsanering en ondernemer
Lees nieuwsbrief

• Vrijwillige ontslagname van werknemer: gevaar voor werkgever
• Tijdig herkennen van tegenstrijdig belang
Lees nieuwsbrief

• Beëindiging dienstverband en recht op WW-uitkering
• Aansprakelijk voor schade bij sport en spel?
Lees nieuwsbrief

• Elektronische handel: informeer de consument!
• Rechtszekerheid?
Lees nieuwsbrief

2006

 

• Nieuwe Werkloosheidswet en gevolgen
• Rechtspraak: eigen bijdrage AWBZ verboden
Lees nieuwsbrief

• Melding van arbeidsbeperkingen bij sollicitatie
• Wettelijke handelsrente
Lees nieuwsbrief

• Hoe om te gaan met een buitenlandse dagvaarding?
• Medisch adviseurs en tuchtrecht
Lees nieuwsbrief

• Gebrek in de nakoming, ook bij aandelenkoop tijdig aan de bel trekken
• Sociale verzekeringen en actuele ontwikkelingen
Lees nieuwsbrief

• Hoe vrijblijvend zijn onderhandelingen?
• Sanctie reïntegratieverplichting
Lees nieuwsbrief

• Aansprakelijkheid werknemer voor schade aan werkgever
• Managementovereenkomst én een arbeidsovereenkomst
Lees nieuwsbrief